• Видео лекции на Марк Гънгър. По забавен начин и на достъпен език са адресирани множество проблемни и практични области във взаимоотношенията между съпруг и съпруга.

    Книги за взаимоотношеният в брака и родители-деца.

    Video sessions of Mark Gungor. With much humor he is addressing many practical and problematic points of the relations between husband and wife.

    Marriage and family books.

    Guest access
Прескочи Календар

Календар

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 Днес сряда, 22 май 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31