Описание на съдържанието и идеите на курса, представено от самите автори.

ПРЕДГОВОР

 


В един от нашите по-леки моменти се забавлявахме с идеята да наречем тази  книга „Не просто поредната книга за това как да разберем Библията”. Мъдростта надделя и "заглавието" отпадна. Но такова заглавие в действителност би описало спешността, която предизвика написването на тази книга.

Книги от типа „Как да се разбере Библията” изобилстват. Някои от тях са добри; други не са толкова добри. Малко от тях са написани от учени библеисти. Някои от тези книги подхождат към темата от различни методи, които могат да се използват при изучаване на Писанието, а други се опитват да бъдат основните наръчници в херменевтиката (наука за тълкуване) за неспециалистите. Последните обикновено дават дълги списъци от общи правила (правила, които се прилагат за всички библейски текстове) и друга част на специфични правила (правила, които адресират специални видове проблеми: пророчество, типология, фигури на езика и т.н.).

От  книгите тип  "основен наръчник" препоръчваме особено Познаване на Писанието, от Р. К. Спроул (InterVarsity). Като „по-твърда” и по-трудна за четене, но много полезна доза от същото вижте А. Бъркли Микелсън Тълкуване на Библията (Eerdmans). Най-близка, до типа книга, който сме написали е По-добро изучаване на Библията, от Бъркли и Алвира Микелсън (Regal).

Но ние се надяваме, че това "не е просто още една книга,". Уникалността на това, което се опитахме да направим, има няколко аспекта:

1. Както може да се отбележи, от един поглед към съдържанието, основната грижа на тази книга е относно разбирането на различните видове литература (жанрове), които съставят Библията. Въпреки, че говорим и по други въпроси, този общ подход контролира всичко направено. Ние утвърждаваме, че е налице реална разлика между псалом, от една страна и послание от друга. Нашата грижа е да помогнем на читателя да чете и учи псалмите като поеми и посланията като писма. Надяваме се да покажем, че тези различия са от жизненоважно значение и следва да засягат и начина, по който човек ги чете и начинът, по който разбира посланието им за днешния ден.

2. Въпреки, че в книгата многократно са дадени насоки за изучаване на всеки жанр на Писанието, ние сме еднакво загрижени за интелигентния прочит на Писанието, тъй като това е, което повечето от нас най-вече правим. Всеки, който е опитал, например, да прочете Левит, Еремия, или Притчи, като сравнение с 1 Царе или Деяния, знае много добре, че има много разлики. Човек може да затъне в Левит, а и кой не е изпитвал чувство на неудовлетвореност при завършване на четене на Исаия или Еремия чудейки се как изглежда "скицата"?  За разлика от тях  1 Царе и Деяния са особено лесни за четене. Надяваме се да помогнем на читателя да оцени тези различия, така че той или тя да може да чете интелигентно и с полза неповествувателните части от Библията.

3. Тази книга е написана от двама професори от семинарията, тези понякога сухи и скучни хората, с които другите книги се закачат. Често се казва, че човек не е нужно да има богословско образование, за да разбира Библията. Това е вярно, и ние го вярваме с цялото си сърце. Но ние също така сме загрижени за (понякога) скрития намек, който внушава, че богословското образование или професорите богослови, по тази причина са пречка за разбирането на Библията. Ние смеем  да мислим, че дори и "експертите", може да имат да кажат нещо.

Нещо повече, тези двама професори от семинарията са също така вярващи, които мислят, че трябва да се подчиняваме на библейските текстове, а не само да ги четем или изучаваме. Преди всичко именно тази загриженост, ни накара да станем учени. Имахме голямо желание да  разберем възможно най-внимателно и възможно най-пълно това което трябва да знаем за Бог и Неговата воля през двадесети век.

Тези двама професори от семинарията също така редовно проповядват и преподават
Словото в различни църковни събрания. По този начин ние редовно сме призвани да бъдем не само учени, но да се борим с въпроса как се прилага Библията, а това води към четвъртата ни точка.

4. Спешността, която роди тази книга е херменевтиката; писахме специално за да помогнем на вярващите да се преборят с въпросите на днешното прилагане. Много от неотложните проблеми в църквата днес  в основни линии са борба за преодоляването на херменевтичната празнина - тръгвайки от "там и тогава" в оригиналния текст  да се достигне до"тук и сега "на нашите собствени условия на живот. Но това също така означава, преодоляването на пропастта между учени и миряни. Загрижеността на учения е преди всичко с това, което текстът е означавал, загрижеността на неспециалистите е обикновено какво текстът означава. Вярващият  учен настоява, че ние трябва да имаме и двете разбирания. Четене на Библията с поглед  само върху смисъла може да ни доведе до много глупости, както и до всички възможни видове грешки, защото липсват ориентири. За щастие, повечето вярващи са благословени с поне малко от най-важното от всички херменевтични умения - здравия разум.

От друга страна, нищо не може да бъде толкова сухо и безжизнено за църквата, както превръщането на библейското изследване в чисто академично упражнение и историческо
проучване. Въпреки, че първоначално Словото е дадено в конкретен исторически контекст, неговата уникалност е, че това исторически дадено и обусловено Слово е винаги живо Слово.
Следователно, трябва да внимаваме и за двете измерения. Вярващият учен настоява, че библейските текстове на първо място означават, каквото са означавали. Това означава, че ние вярваме, че Божието Слово за нас днес е преди всичко точно това, което Словото Му е означавало за тях. Така имаме две задачи: Първо, да разберем какво текст първоначално е означавал, тази задача се нарича екзегетика. Второ, трябва да се научим да чуваме, същото значение в разнообразието от нови или различни контексти на нашето съвремие, ние наричаме тази втора задача херменевтика. В своята класическа употреба, терминът "херменевтика" обхваща и двете задачи, но в тази книга ние систематично ще я използваме само в този по-тесен смисъл. Целта на библейското изучаване трябва да бъде доброто изпълнение и на двете задачи.

Така в глави от 3 до 13, които се занимават последователно с десет различни видове литературни жанрове, ние обръщаме внимание и на двете необходимости. Тъй като екзегезата е винаги първата задача, ние сме отделили голяма част от нашето време, подчертавайки уникалността на всеки от жанровете. Какво е библейският псалм? Какви са техните различни видове? Каква е природата на еврейската поезия? Как всичко това се отразява на нашето разбиране? Но също така сме загрижени как различните псалми функционират като Словото на Бога. Какво Бог иска да каже? Какво трябва да научим, или как да се подчиним? Тук сме избегнали даването на правила. Това, което даваме са насоки, предложения, помощ.

Ние отчитаме, че първата задача - екзегетиката - често се счита, като работа за експертите. Понякога  това е вярно. Но човек не трябва да бъде експерт, за да се научи да изпълнява добре основните задачи на екзегетиката. Тайната е да се научим да задаваме правилните въпроси на текста. За това, ние се надяваме насочим читателя, да се научи да задава правилните въпроси за всеки библейски жанр. Ще има моменти, когато човек на края ще иска да се консултира и с експертите. Ще дадем също така и някои практически насоки по този въпрос.

Всеки от авторите отговаря за тези глави, които попадат в рамките на неговата
в област на специализация. Така, професор Фий е написал глави 1-4, 6-8, и
13, и проф. Стюарт е написал глави 5 и 9-12. Въпреки,  че всеки автор е имал значителен принос в другите глави, и въпреки, че считаме книгата, като истински резултат на съвместни усилия, внимателният читател също така ще забележи, че всеки автор има свой собствен стил и начин на представяне. Специални благодарности на някои приятели и роднини, които прочетоха някои от главите и предложиха полезни съвети: Франк ДеРимър, Бил Джаксън, Джуди Пийс и Модийн, Херит, Крейг, и Брайън
Фий. Специални благодарности и на нашите секретари, Кари Пауъл и Холи
Грийнинг, за написването както на черновите, така и на окончателното копие.
Използвайки думите на детето, които са подбудили Августин да прочете един пасаж от Римляни, преживявайки обръщането си, ние казваме: "Tolle, lege, Вземете и четете”. Библията е вечното Божие Слово. Четете го, разбирайте го, подчинявайте му се.

Беше дадено разрешение от Baker Book House, Гранд Рапидс, Мичиган, за да използвате материала в глави 3, 4 и 6, който се появи по-рано под друга форма като "Херменевтиката и здравия разум: Проучвателно есе на тема Херменевтика на посланията ", в Inerrancy and Common Sense (ed. J. R. Michaels and R. R. Nicole, 1980), pp. 161–86; и “Hermeneutics and Historical Precedent—A Major Problem in Pentecostal Hermeneutics,” in Perspectives on the NewPentecostalism (ed. R. P. Spittler, 1976), pp. 118–32.

Последно модифициран: неделя, 3 февруари 2013, 01:03
Прескочи Календар

Календар

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 Днес сряда, 22 май 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

Events key