Bob Utley - видео семинар "Тълкуване на Библията" - с превод на български. Видеото е на английски, субтитрите се включват/изключват от бутона в ляво от иконата на youtube за настройките. Курсът включва общо 13 сесии.

Д-р Ътли илюстрира семинара си с една популярна в САЩ история.

Един фермер се разхождал из пазара. Видял друг фермер да продава магарето си на висока цена и попитал защо е толкова скъпо. Продавачът отговорил, "Защото прави абсолютно всичко, което му кажа". Когато купувачът поискал да види, той хванал едно дървено трупче 5х10 см и с все сила ударил магарето между очите. Купувачът се развикал "Защо направи това", а продавачът отговорил спокойно, "Е, то прави всичко, но първо трябва да му привлечеш вниманието".

Вероятно за много български християни от 21 век, разбирането на основните правила за тълкуване на Библията, ще имат ефект на студен душ. Но, както самият д-р Ътли казва, "За да пожелаем да се научим да тълкуваме правилно Библията, трябва първо да си дадем сметка колко жалко е състоянието на тълкуването й в момента".

Д-р Боб Ътли е професор по херменевтика (в пенсия). Семинарът му е базиран на историческо-граматическия метод, развит в школата на Антиохия Сирийска. Към техните правила, д-р Ътли е добавил съвременна структура - четири прочита с разпределение на вниманието върху специфични различни детайли всеки път. Това дава възможност за по-лесно осмисляне на информацията. Този подход е използван и в коментарите му - наръници за изучаване „Ти можеш да разбираш Библията“. Както коментарите, така и „Учебник към семинара за тълкуване на Библията“ са налични безплатно на www.freebiblecommentary.org.

Можете да изтеглите отделните сесии в комплект със субтитрите им от линковете тук. Имайте предвид, че видео файловете са над 100 МВ всеки.

Сесия 1 - 55 минути, 172 MB - покрива темите;  ВЪВЕДЕНИЕ: А. Отчайващата нужда от лично изучаване на Библията и В. Защо християните пренебрегват личното изучаване на Библията.

Сесия 2 - 44 минути, 128 MB - теми; ВЪВЕДЕНИЕ: С. Един древен метод за тълкуване на Библията, D. Някои обобщения за семинара; БИБЛИЯТА: А. Общите презумпции на автора, В. Литературни ограничения – Приетите принципи за включване в Канона и С. Тя говори сама за себе си.

Сесия 3 - 53 минути, 148 MB - теми; БИБЛИЯТА: D. Основната цел на Библията, Е. Основни презумпции на автора за Библията, F. Доказателства за свръх-естествена вдъхновеност на Библията, и  G. Проблеми, отнасящи се към нашето тълкуване на Библията.

Сесия 4 - 45 минути, 119 MB - теми; БИБЛЕЙСКИЯТ АВТОРИТЕТ: А. Презумптивна дефиниция на автора, В. Нуждата от проверимо  тълкуване.

Сесия 5 - 47 минути, 128 MB - теми; ТЪЛКУВАТЕЛЯТ: А. Ние сме исторически обусловени, В. Някои примери от евангелизма, С. Какво може да се направи и D. Отговорността на тълкувателя.

Сесия 6 - 43 минути, 127 MB - теми; ИСТОРИКО-ГРАМАТИЧНИЯТ МЕТОД: А. История и развитие , В. Школата на Антиохия Сирийска, С. Основни принципи.

Сесия 7 - 42 минути, 133 MB - теми; ИСТОРИКО-ГРАМАТИЧНИЯТ МЕТОД: D. Тълкувателни въпроси и Е. Първият тълкувателен въпрос.

Сесия 8 - 50 минути, 147 MB - тема; ИСТОРИКО-ГРАМАТИЧНИЯТ МЕТОД: F. Вторият тълкувателен въпрос, Част 1.

Сесия 9 - 44 минути, 112 MB - тема; ИСТОРИКО-ГРАМАТИЧНИЯТ МЕТОД: F. Вторият тълкувателен въпрос, Част 2.

Сесия 10 - 45 минути, 114 MB - тема; ИСТОРИКО-ГРАМАТИЧНИЯТ МЕТОД: G. Третият тълкувателен въпрос, Част 1.

Сесия 11 - 41 минути, 109 MB - тема; ИСТОРИКО-ГРАМАТИЧНИЯТ МЕТОД: G. Третият тълкувателен въпрос, Част 2.

Сесия 12 - 48 минути, 126 MB - теми; ПРИЛОЖЕНИЕ: А. Шестият и седмият тълкувателни въпроси, В. Някои възможни насоки, С. Отговорността на тълкувателя и D. Предложения за прочит.

Сесия 13 - 57 минути, 149 MB - теми; ВЪЗМОЖНИ КАПАНИ: А. Логично проверим процес, В. Документирани текстуални доказателства, С. Някои примери на злоупотреба;  ПРАКТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: А Предварителни стъпки, В. Водене на добри записки за личните наблюдения от изучаването, С. Предложения за последователност при изпозване на помощни средства в изследването и D. Финални увещания.

Прескочи Календар

Календар

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
Днес понеделник, 5 юни 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

Events key